Archive for Xullo, 2012

Errantes, Atlantes e xentes de antes

Errantes, Atlantes e xentes de antes

Xurxo Ayán reflexiona sobre os diferentes discursos e visións que conflúen ao redor do Patrimonio histórico e cultural: da ciencia á paraciencia e da mitoloxía á pequena historia persoal.