O equipo

Promove:
Concello de Carnota

Dirección arqueolóxica:
Antón F. Malde

Equipo arqueolóxico:
Xurxo Ayán
Manuel Franco
Lukas Santiago
Carlos Otero (prospección xeomagnética)
Beatriz Arricas (didáctica)
Xosé Gago (didáctica)
Yolanda Porto (didáctica)

Equipo técnico:
José Francisco Castro Vilariño
Elisa Amigo

Comunicación
Manuel Gago (coordinador)
Carlos Toural
Andrea Lozano
Sole Felloza
Brais Romero

Voluntariado
Antonio «Toninho» Insua
Antonio «Tono» Rama Caamaño
Christian Formoso López
Demetrio Rodríguez Piñeiro
Elixio Vieites
Francisco Javier Martinez Riveiro
Irene Lago
Iván Franco
Jordi Tato
José María «Chema» Fernández Formoso
José Ramon Lado Formoso
Manuel Gago Pérez
Mario Maceiras Dosil
Pedro «O Furón» Balayo Caamaño
Ramón Noceda
Rosa María Quintela Senande
Xandra Tedín
Xosé Manuel Sardiña